Drukuj

Odpowiedzialność za człowieka – Tchibo

Tchibo to jedna z największych niemieckich firm z branży FMCG oraz handlu detalicznego. W Polsce zatrudnia około 800 pracowników. Część z nich pracuje w warszawskim biurze firmy, zdecydowana większość w sklepach sieci na terenie całego kraju.

Wdrożony w firmie program work-life balance wpisuje się w całościową politykę zrównoważonego rozwoju. – Jako odpowiedzialny pracodawca czujemy się zobowiązani do stworzenia takich rozwiązań, które ułatwią pracownikowi zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a sferą życia prywatnego oraz łączenie różnych ról społecznych – mówi Magdalena Izydorczak, specjalista ds. odpowiedzialności biznesu w Tchibo.

Elastyczne i indywidualne podejście

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii biznesowej Tchibo od 2006 r. W 2013 r. w firmie wprowadzono program Równowaga Praca-Rodzina, na który składają się różne rozwiązania wspierające pracowników w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Już wcześniej część tych rozwiązań funkcjonowała w organizacji, jednak w programie ujęto je w całościowy system i dodano nowe elementy. Program pełni bardzo ważną funkcję w budowaniu kultury organizacyjnej sprzyjającej work-life balance. Są nim objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

Zakres oferty Tchibo z obszaru work-life balance jest bardzo szeroki – od elastycznego czasu pracy, poprzez benefity dla pracownika i członków jego rodziny, szkolenia oraz programy doradcze, aż po pomoc w sytuacjach trudnych, gdy potrzebne są środki finansowe, przedłużony okres nieobecności w pracy czy praca zdalna z domu. Pracownik może wybrać z oferty pracodawcy te rozwiązania, które najbardziej mu odpowiadają. – Przywiązujemy ogromną wagę do odpowiedzialności wobec naszych pracowników i chcemy im zapewnić zarówno możliwość rozwijania kompetencji, jak i dogodne warunki do czerpania satysfakcji z wykonywanej pracy – tłumaczy Magdalena Izydorczak.

Cztery główne obszary objęte programem to: zatrudnienie i czas pracy, opieka nad rodziną, dodatkowe świadczenia pracownicze oraz wzmacnianie kultury organizacji. Wśród rozwiązań dotyczących zatrudnienia i czasu pracy firma oferuje m.in. elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej z domu czy pracy w niepełnym wymiarze godzin. Ciekawym pomysłem jest zwrot kosztów przejazdów lub voucher taksówkowy dla pracowników, którzy ze względu na konieczność wykonywania pracy w nadgodzinach wracają do domu późnym wieczorem.

W ramach opieki nad rodziną pracownikom przysługują m.in.: dodatkowe płatne dni urlopu okolicznościowego z okazji narodzin/przysposobienia dziecka czy ze względu na ślub własny lub dziecka, udział firmy w corocznej akcji „2 godziny dla rodziny” (w dniu akcji pracownicy mogą zakończyć pracę 2 godziny wcześniej), wyprawka dla dziecka (tzw. becikowe w wysokości 1000 zł), wsparcie finansowe dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, a także szkolenia i doradztwo dotyczące godzenia różnych ról społecznych, wychowania dzieci oraz radzenia sobie ze stresem w pracy i rodzinie. Każdy pracownik Tchibo może się również ubiegać o bezpłatny urlop, jeśli jego sytuacja życiowa, osobista lub rodzinna wymaga zaprzestania aktywności zawodowej przez jakiś czas. Na co dzień nie ma problemu z tym, by poprosić przełożonego o umożliwienie załatwienia spraw prywatnych lub rodzinnych w czasie pracy. Pracownik odpracowuje wolne godziny w terminie ustalonym z przełożonym. – Program Równowaga Praca-Rodzina pozwala na połączenie dwóch perspektyw: pracownika i pracodawcy. Pracownik chce mieć wpływ na organizację swojej pracy i życia prywatnego oraz pewność, że gdy będzie tego wymagała sytuacja, pracodawca umożliwi mu pogodzenie potrzeb rodziny z potrzebami firmy. Pracodawca z kolei dąży do zwiększenia zaangażowania pracowników i efektywności ich pracy – opowiada Magdalena Izydorczak.

Równowaga monitorowana

Tchibo oferuje też pracownikom szeroki zakres świadczeń dodatkowych, wśród których są m.in. opieka medyczna, pakiet sportowy MultiSport, profilaktyka zdrowotna, dofinansowanie wczasów leczniczych i profilaktyczno-leczniczych oraz pożyczki mieszkaniowe. Firma zapewnia swoim pracownikom minimum raz w tygodniu dostęp do świeżych warzyw i owoców lub ich przetworów (akcja „Owoce w biurze i sklepie”). W ramach promowania zdrowego stylu życia Tchibo organizuje natomiast w swoim biurze dni zdrowia, na które zapraszani są np. lekarze – specjaliści, dietetycy i fizjoterapeuci.

Prężnie działa w Tchibo także wolontariat pracowniczy. W ramach programu „Wolontariusz Tchibo. Chcę pomagać” firma dofinansowuje zgłaszane przez pracowników projekty, które mogą być realizowane również w gronie rodzinnym.

Istotnym aspektem systemowego podejścia do programu work-life balance jest monitorowanie jego efektywności, dlatego jedną z kategorii ocenianych przez pracowników Tchibo w badaniach zaangażowania jest kwestia równowagi praca-rodzina. Dodatkowo w firmie funkcjonują tzw. engagement teamy – zespoły, których zadaniem jest monitorowanie oczekiwań oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz wzrostu satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Doświadczenia Tchibo dowodzą, że program work-life balance przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie. Wpływa pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa, a także na stan zdrowia i jakość życia pracowników. Jednocześnie firma obserwuje wzrost efektywności wykorzystania czasu pracy, wzrost motywacji i zaangażowania oraz spadek rotacji w zespole. – Ten program jest spójny z szeroko rozumianymi potrzebami biznesowymi Tchibo jako lidera wśród firm odpowiedzialnych społecznie – podsumowuje Magdalena Izydorczak.

 

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab