Drukuj

Czy koszt szczepień przeciwko grypie dla pracowników sfinansowany przez pracodawcę stanowi przychód dla załogi?

Szczepienia przeciwko grypie będą świadczeniami rzeczowymi przyznanymi przez pracodawcę, które co do zasady są opodatkowane i oskładkowane. Wyjątek będzie dotyczył szczepień, których stosowanie podyktowane jest przepisami bhp, gdyż te będą zwolnione z opodatkowania i oskładkowania.

Opieka zdrowotna nad pracownikami

Zakres powszechnych obowiązków pracodawcy związanych z opieką zdrowotną nad pracownikami jest bardzo wąski, gdyż ogranicza się tak naprawdę jedynie do wstępnych, kontrolnych i okresowych badań lekarskich. Wszelkie dodatkowe świadczenia z tego zakresu jak pakiety medyczne, dofinansowanie szczepień dla pracowników, czy wręcz działające przy niektórych firmach przychodnie lekarskie zależą od decyzji pracodawcy.

Świadczeniem, na które często decydują się pracodawcy są akcje bezpłatnych szczepień przeciwko grypie organizowane dla całej załogi w sezonie jesiennym, co ma na celu ograniczenie ilości zwolnień lekarskich. Świadczenia takie będą jednak musiały zostać dodane do przychodu pracownika i zostać oskładkowane i opodatkowane na zasadach ogólnych. Szczepienia takie mogłyby zostać wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, gdyby były częściowo odpłatne dla pracowników, a drugim warunkiem musiałoby być ich przyznanie w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy.

Szczepienia zwolnione z opodatkowania

Szczepienia mogły by być zwolnione z opodatkowania i wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS tylko, gdyby pracodawca miał obowiązek je zapewnić załodze na podstawie obowiązujących przepisów z zakresu bhp. Przykładem takich przepisów będzie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. dotyczące ochrony zdrowia pracowników narażonych na czynniki biologiczne. Wśród czynników szkodliwych wymienia się m.in.wirus grypy.

UWAGA

Pracownicy zatrudnieni np. w jednostkach ochrony zdrowia, labolatoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych, zakładach gospodarki odpadami czy przy oczyszczaniu ścieków, którym pracodawca zapewni szczepienia przeciwko grypie nie będą mieli kosztu zakupionych szczepionek doliczanego do przychodu podlegającego oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 2 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 6 i 26 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2236 ze zm.),
  • rozporządzenie MZ z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 81, poz. 716 ze zm.).
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab