Drukuj

Czy możliwe jest wykonywanie pracy jedynie przez 4 dni tygodniowo, np. od poniedziałku do czwartku?

Od 2004 r. przepisy przewidują system skróconego tygodnia pracy, w którym praca jest wykonywana maksymalnie przez 4 dni w tygodniu w wymiarze dobowym do 12 godzin. W ten sposób pracownik może mieć na stałe zapewnione dłuższe weekendy przy 3 wolnych i 4 pracujących dniach w tygodniu.

Zasady wprowadzenia systemu skróconego tygodnia pracy

System skróconego tygodnia jest rzadko stosowany ze względu na swoje podobieństwo do równoważnego czasu pracy. Podobnie jak system weekendowy, jest wprowadzany na pisemny wniosek pracownika, który to wniosek przechowuje się w części B akt osobowych. Dlatego obydwa powyższe systemy określa się mianem indywidualnych, gdyż nie można ich narzucić załodze.

UWAGA

System skróconego tygodnia pracy musi być wprowadzony w treści umowy o pracę, a więc trzeba, aby pracownik wyraził na pracę w tym systemie zgodę, podpisując dokument. Systemu tego nie można wprowadzić w regulaminie pracy.

Organizacja pracy w systemie skróconego tygodnia pracy

Praca w tym systemie może być wykonywana na cały etat lub w niepełnym wymiarze czasu pracy w zależności od decyzji pracownika. Często spotykanym modelem będzie praca przez 4 dni po 10 godzin, czyli cały etat realizowany w 4, a nie w 5 dni roboczych. Dzięki temu pracownik może mieć wolne np. wszystkie piątki, co umożliwi mu przykładowo podnoszenie kwalifikacji przez uczęszczanie na studia podyplomowe czy jakieś dodatkowe kursy.

W tym systemie obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Powszechnie obowiązujące przepisy nie przewidują jasnej zasady co do tego, który dzień w tygodniu ma być dniem wolnym, a ponadto wskazują maksymalny wymiar czasu pracy w dobie na 12 godzin, co przesądza raczej o konieczności planowania harmonogramów czasu pracy, chyba że pracownik już w swoim wniosku określiłby sztywno zasady organizacji pracy. W każdym razie, gdy pracownik chce mieć konkretny dzień tygodnia wolny od pracy, powinno to wynikać wyraźnie z jego wniosku zaakceptowanego przez pracodawcę. Wtedy pracodawca będzie musiał zaplanować pracę dla tego zatrudnionego na 4 inne dni w tygodniu, zapewniając jednocześnie wypracowanie całego lub zmniejszonego wymiaru etatu.

 

Podstawa prawna:

  • art. 143 Kodeksu pracy.
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab