Drukuj

Czy pracownik może mieć wpływ na swój harmonogram czasu pracy?

Harmonogram czasu pracy jest układany z góry na okres rozliczeniowy a w przypadku dłuższych niż miesiąc okresów rozliczeniowych co najmniej na 1 miesiąc i musi być podany do wiadomości na tydzień przed rozpoczęciem okresu, na który został sporządzony. Formalnie przepisy nie przewidują udziału pracownika w tworzeniu harmonogramu czasu pracy, ale w praktyce wielu firm pracownik może np. do 15. dnia miesiąca złożyć wnioski co do układu harmonogramu w kolejnym miesiącu. Działanie takie może jednak wynikać tylko z praktyki postępowania przyjętej w danej organizacji.

Ustalanie harmonogramu z udziałem pracowników

W wielu firmach planowanie harmonogramów czasu pracy jest już zautomatyzowane i odbywa się w systemach informatycznych, które mogą przewidywać możliwość zaznaczania przez pracowników ich preferencji odnośnie tego, kiedy chcą świadczyć pracę Ma to szersze zastosowanie zwłaszcza w sieciach handlowych czy gastronomii, gdzie zatrudnia się bardzo dużą liczbę studentów i istnieje konieczność pogodzenia harmonogramu z planem zajęć na uczelni. W przeciwnym razie harmonogram byłby bowiem wielokrotnie zmieniany w trakcie miesiąca albo pracownicy korzystaliby z urlopów i innych zwolnień od pracy, aby móc uczestniczyć w zajęciach na uczelni.

Dobrą praktyką HR-ową jest więc zażądanie przedstawienia przez studenta planu zajęć na uczelni czy terminów zjazdów (studenci zaoczni lub kontynuujący naukę na studiach podyplomowych) i dostosowanie do tego planu harmonogramu czasu pracy. To działanie tylko pozornie wydaje się bardziej pracochłonne dla kadry zarządzającej, gdyż w praktyce późniejsze zmiany w harmonogramie wynikające z absencji pracowników i konieczność zastępowania nieobecnych innymi osobami oznaczają nie tylko dodatkową pracę dla osób planujących harmonogramy czasu pracy, ale również nierzadko dodatkowe koszty w postaci wynagrodzenia za nadgodziny dla pracowników zastępujących osoby nieobecne.

Harmonogram i jego zmiany w trakcie miesiąca

Z formalnego punktu widzenia harmonogram czasu pracy jest traktowany jako polecenie pracodawcy określające zasady wykonywania pracy w skali miesiąca. Pracownik jest zatem jedynie zapoznawany z harmonogramem i ma obowiązek wykonywać pracę tak, jak to zostało zaplanowane. Co więcej: nieprzyjście do pracy na godziny wynikające z harmonogramu czasu pracy byłoby uznane za nieobecność w pracy. Tak więc jeśli w trakcie miesiąca pojawi się konieczność zmodyfikowania godzin pracy osoby zatrudnionej, to jest to możliwe jedynie w drodze formalnej zmiany harmonogramu czasu pracy przez przełożonego tej osoby. W przypadku braku takiej zmiany pracownikowi pozostaje tylko nieobecność w pracy i jeśli to będzie cały dzień, pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie przysługującego w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym, a jeśli będzie to nieobecność godzinowa, to można ją usprawiedliwić jako wyjście prywatne, które pracownik następnie odpracuje.

UWAGA


Pracownicy nie mogą sami zamieniać się między sobą zmianami, powinno to zostać ustalone przez osobę odpowiedzialną za ich czas pracy, która musi dokonać formalnej zmiany harmonogramu czasu pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 129 § 3-4 Kodeksu pracy.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab