Drukuj

Elastyczne rozpoczynanie pracy

W jaki sposób ustalić z pracodawcą elastyczne rozpoczynanie pracy rano, aby odwozić dzieci do szkoły, przedszkola?

Na podstawie wniosku pracownika można określić tzw. indywidualny rozkład czasu pracy, czyli inne godziny wykonywania pracy niż obowiązujące ogół zatrudnionych w firmie. W ten sposób pracownik może przesunąć rozpoczęcie pracy z godziny 8:00 np. na 8:30, aby się notorycznie nie spóźniać. Jeszcze bardziej elastycznym rozwiązaniem byłoby ustalenie ruchomego czasu pracy z widełkowym rozpoczynaniem pracy, np. w przedziale od 8:00 do 9:00, co również jest możliwe w trybie indywidualnym, czyli ustalenie widełek dla jednego zatrudnionego na podstawie złożonego przez niego wniosku.

Indywidualny rozkład czasu pracy

Regulaminy pracy obowiązujące w firmach narzucają pewien porządek, jeśli chodzi o czas pracy załogi, gdyż określają, w jakie dni i w jakich godzinach będzie świadczona praca. Sztywne reguły nie zawsze mogą zostać opisane w regulaminie ze względu na specyfikę organizacyjną pracodawcy i w wielu firmach będą one wynikały z harmonogramów czasu pracy układanych na kolejne miesiące. Takie rozwiązanie może wprowadzać sztywne ramy godzinowe, w których trudno się będzie zmieścić niektórym pracownikom, zwłaszcza mającym małe dzieci lub dokształcającym się. W tej sytuacji możliwe jest złożenie do pracodawcy wniosku o wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, który to rozkład będzie określał inne godziny pracy niż ogółu zatrudnionych. Taki wniosek nie jest jednak wiążący dla pracodawcy.

PRZYKŁAD

Pracownik odwozi dziecko do szkoły, w której lekcje zaczynają się od 8:00, i notorycznie się spóźnia do pracy od 15 do 30 min, co jest powodem ciągłych uwag jego bezpośredniego przełożonego. Aby zmienić tę sytuację, zatrudniony decyduje się na wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy i składa wniosek, aby pracować od 8:30 do 16:30. Zgoda pracodawcy na takie rozwiązanie będzie oznaczała, że cała załoga pracuje nadal od 8:00 do 16:00, a ten jeden pracownik od 8:30 do 16:30.

Wniosek o wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika w części B. Zgoda pracodawcy na indywidualne rozkłady czasu pracy może być wyrażana bezterminowo lub tylko na określony czas, o czym decyduje osoba reprezentująca pracodawcę.

UWAGA

Indywidualny rozkład czasu pracy może polegać tylko na zmianie godzin lub dni pracy. W tym trybie nie można zmienić systemu czasu pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony, np. z podstawowego na równoważny czy zadaniowy.

Ruchomy czas pracy

Bardziej elastycznym rozwiązaniem niż przesunięcie godziny rozpoczynania pracy jest ruchomy czas pracy (patrz Pracodawca) Jak w prosty sposób uelastycznić godziny pracy załogi?) dający możliwość rozpoczynania pracy w określonym przedziale godzin, który może trwać nawet do 5 godzin. Ruchomy czas pracy może być stosowany przez pracodawcę dla większych grup pracowników, ale przepisy przewidują także możliwość wprowadzenia go na indywidualny wniosek. Taki wniosek pracownika powinien określać przedział godzin, w jakim zatrudniony chciałby rozpoczynać pracę, i chociaż przepisy do tego nie obligują, dobrą praktyką byłoby uzasadnienie prośby konkretnymi potrzebami pracownika. Z formalnego punktu widzenia wniosek nie wiąże pracodawcy, a zatem warto podać zatrudniającemu argumenty przemawiające za koniecznością takiego rozwiązania.

Podstawa prawna:

  •  art. 1401 § 2, art. 142, art. 150 § 5 Kodeksu pracy.

 

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab