Drukuj

Jak zagwarantować sobie sztywne reguły czasu pracy?

Czas pracy regulowany jest co do zasady przez regulamin pracy, którego zmiany, nawet dokonywane na niekorzyść załogi, nie wymagają dla swej skuteczności wypowiedzeń zmieniających.

Zasady organizacji czasu pracy

Zasadą jest, że układ zbiorowy pracy lub regulamin pracy powinny określać 3 główne elementy organizacji czasu pracy, czyli: systemy czasu pracy, rozkłady oraz przyjęte okresy rozliczeniowe. Regulamin może być zmieniany przez pracodawcę samodzielnie, o ile w przedsiębiorstwie nie działają związki zawodowe, lub w uzgodnieniu ze związkami, a nowe postanowienia wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania ich do wiadomości załodze w sposób przyjęty zwyczajowo u danego pracodawcy (np. przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń).

Umowa o pracę a czas pracy

W umowie o pracę co do zasady regulowany jest tylko wymiar etatu pracownika. Nie ma jednak przeciwwskazań prawnych, aby przewidzieć w umowie system czasu pracy, w jakim pracuje dana osoba, oraz ewentualnie rozkład czasu pracy. Biorąc pod uwagę zasadę uprzywilejowania pracownika, postanowienia umowne mogą odbiegać od regulaminu pracy na korzyść zatrudnionego.

UWAGA

Zawarcie w umowie o pracę postanowień co do systemu czasu pracy (np. zadaniowy, równoważny) oraz sztywnego rozkładu czasu pracy (dni i godziny pracy) oznacza, że te elementy stają się istotnymi elementami umowy i ich zmiana będzie wymagała dokonania wypowiedzenia zmieniającego lub uzgodnienia z pracownikiem w formie porozumienia zmieniającego (aneksu do umowy o pracę). 

Podstawa prawna:

  • art. 18, art. 42, art. 1042, art. 1043, 150 § 1 Kodeksu pracy.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab