Drukuj

Kiedy można wykonywać pracę tylko w weekendy?

Niedziele są dniami ustawowo wolnymi od pracy i tylko w niektórych branżach i przy wykonywaniu niektórych prac dopuszczalna jest praca w tym dniu tygodnia. Wyjątkiem od tej reguły jest jednak system weekendowy, polegający na pracy tylko w piątki, soboty, niedziele i święta.

Sposób wprowadzania systemu weekendowego

System weekendowy jest wprowadzany na pisemny wniosek pracownika. Taki wniosek nie musi spełniać żadnych wymogów formalnych co do jego treści, ale musi być przechowywany w aktach osobowych zatrudnionego w części B.

UWAGA

System weekendowy musi być wprowadzony w treści umowy o pracę, a więc konieczne jest, aby pracownik wyraził na to zgodę, podpisując taki dokument. Systemu tego nie można narzucić załodze, wprowadzając go w regulaminie pracy.

Praca w tym systemie może się odbywać w piątki, soboty, niedziele i ewentualnie święta lub w wybrane z tych dni, np. tylko soboty i niedziele lub w same soboty. Stosowanie systemu weekendowego może więc – w przypadku rodziców – pozwolić na świadczenie pracy przez matkę tylko w weekendy, kiedy ojciec będzie miał dni wolne i będzie się mógł zająć dziećmi. Jest to też elastyczna forma zatrudniania studentów studiów dziennych czy wieczorowych mających zajęcia od poniedziałku do piątku lub dla osób, które chciałyby w taki sposób podjąć dodatkowe zatrudnienie.

Organizacja pracy w systemie weekendowym

Praca w systemie weekendowym może trwać do 12 godzin dziennie i może być wykonywana przez 3 dni tygodniowo, czyli w piątek, sobotę i niedzielę, a okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi 1 miesiąc. Zatem osoba pracująca w tym systemie nie będzie w stanie wypracowywać wymiaru czasu pracy dla pełnego etatu, gdyż bez świąt może ona przepracować maksymalnie 36 godzin tygodniowo. Dodatkowo nie zawsze praca będzie świadczona przez maksymalną liczbę godzin, a częściej w krótszym wymiarze, np. po 10 godzin i niekoniecznie we wszystkie 3 dni, gdyż możliwa jest ona także tylko w soboty i niedziele. W praktyce więc taka osoba powinna zostać zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy wynoszącym ok. ¾ etatu w zależności od przyjętych zasad organizacji czasu pracy. 

W umowie z pracownikiem zatrudnionym w systemie weekendowym trudno będzie jednak sztywno określić godziny pracy w poszczególne dni, gdyż układ weekendów w skali roku będzie ruchomy w poszczególnych miesiącach, tak więc dla takich pracowników powinny być układane indywidualne harmonogramy czasu pracy na każdy miesiąc.

PRZYKŁAD

Pracownik złożył do pracodawcy wniosek o zatrudnienie w systemie weekendowym na ½ etatu i zawnioskował o wykonywanie pracy tylko w soboty i niedziele po 10 godzin, co daje średnio 20 godzin tygodniowo i odpowiada wymiarowi czasu pracy dla ½ etatu. W listopadzie 2016 r., kiedy przypadają 4 weekendy, zatrudniony wypracuje w takim systemie 80 godzin, a więc dokładnie wymiar dla ½ etatu. Jednak w październiku 2016 r. kiedy to przypadało 5 weekendów, przepracowałby 100 godzin, podczas gdy wymiar dla ½ etatu wynosił tylko 84 godziny. W takim przypadku pracodawca powinien zaplanować pracę tego zatrudnionego w mniejszym wymiarze albo skrócić czas pracy w każdym dniu w październiku 2016 r. o 1-2 godziny, albo zaplanować dzień wolny w jedną z sobót lub niedziel i odpowiednio obniżyć wymiar pracy w pozostałych dniach.


Podstawa prawna:

  • art. 144 Kodeksu pracy.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab