Drukuj

Jakie specyficzne uprawnienia ma telepracownik?

Telepracownik korzysta z takich samych uprawnień jak ogół zatrudnionych, a fakt wykonywania przez niego pracy zdalnej nie może być przyczyną jego dyskryminacji. Pracownik powinien mieć dostęp do pomieszczeń zakładu pracy oraz możliwość korzystania z funduszu socjalnego i kontaktowania się z innymi pracownikami. Kontrole pracodawcy w domu telepracownika  mogą się odbywać jednie za jego zgodą.

Kontrola wykonywania pracy w domu telepracownika

W przypadku wykonywania pracy w domu kontrola pracodawcy jest możliwa tylko za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną a piśmie lub w formie elektronicznej. Kontrola ta może jednak dotyczyć tylko 3 sfer: wykonywania pracy, kwestii związanych z użytkowaniem sprzętu powierzonego pracownikowi (instalacja, inwentaryzacja, konserwacja, serwis lub naprawa) oraz bhp. Pierwsza kontrola w obszarze bhp na wniosek pracownika powinna zostać przeprowadzona jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania telepracy.

UWAGA

Sposób prowadzenia kontroli przez pracodawcę powinien zostać dostosowany do miejsca jej wykonywania i nie powinien naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny oraz nie może utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Równe traktowanie telepracowników

Telepracownik na takich samych zasadach jak reszta załogi może przebywać na terenie zakładu pracy, może kontaktować się z innymi pracownikami oraz korzystać z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy oraz z prowadzonej przez niego działalności socjalnej.

Zgodnie z przepisami telepracownik nie może być też traktowany mniej korzystnie niż pozostali zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansu oraz dostępu do szkoleń. Również sam fakt podjęcia lub odmowy podjęcia telepracy nie może być powodem do jakiejkolwiek dyskryminacji.

Podstawa prawna:

  • art. 6714, art. 6715, art. 6716 Kodeksu pracy.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab