Drukuj

Kiedy pracownicy przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynikająca z przepisów o rodzicielstwie

Ochrona przed wypowiedzeniem obowiązuje od złożenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży i obejmuje nie tylko ciążę, ale również okresy urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Ochrona kobiety w ciąży

W okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego obowiązuje nie tylko zakaz wypowiedzenia, ale również rozwiązania umowy o pracę, chyba że jest to tzw. dyscyplinarne zwolnienie pracownicy i reprezentująca ją organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Wyjątek od tej reguły dotyczy umów zawartych na okres próbny do 1 miesiąca, które można wypowiedzieć, poza tym ochronę uchyla tylko upadłość lub likwidacja pracodawcy.

UWAGA

Ochrona obejmuje także umowy na czas określony i okres próbny powyżej 1 miesiąca, które nie mogą się zakończyć, jeśli ulegałyby one rozwiązaniu po upływie 3-ciego miesiąca ciąży. W takich przypadkach następuje przedłużenie umowy do dnia porodu. Wyjątkiem wyłączającym taką ochronę jest umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Podobna ochrona dotyczy osób przebywających na urlopach rodzicielskim oraz ojcowskim. W przypadku tych urlopów przepisy odwołują się do zasad ochrony przyjętych w art. 177 Kodeksu pracy, czyli dotyczących kobiety w ciąży i na urlopie macierzyńskim. Ochrona przed wypowiedzeniem będzie zatem przysługiwała także ojcu korzystającemu z orlopu ojcowskiego czy rodzicielskiego.

Ochrona na urlopie wychowawczym i w trakcie zmniejszenia etatu

Trochę inne zasady ochrony dotyczą urlopu wychowawczego i osób które będąc uprawnione do urlopu wychowawczego decydują się na obniżenie wymiaru etatu. W tych dwóch przypadkach ochrona przysługuje bowiem już od dnia złożenia przez pracownika wniosku, który zgodnie z przepisami powinien zostać złożony na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego uprawnienia. W przypadku urlopu wychowawczego ochrona obejmuje cały jego okres, a w przypadku obniżenia wymiaru etatu maksymalnie 12 miesięcy. 

UWAGA

Jeśli pracownik złoży wniosek z dłuższym wyprzedzeniem niż 21 dni, to ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy i tak rozpocznie się dopiero na 21 dni przed datą rozpoczęcia korzystania przez niego z tego uprawnienia. 

Podobnie jak w przypadku urlopów macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego, zwolnienie pracownika jest dopuszczalne tylko w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy albo bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli w tzw. trybie dyscyplinarnym. Nie chroni pracownika przed zakończeniem pracy również wniosek złożony po wcześniejszym dokonaniu przez pracodawcę czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę. W takim przypadku ważna jest bowiem kolejność działań i późniejszy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego lub obniżenie wymiaru etatu nie może anulować skutków wcześniej złożonego wypowiedzenia umowy o pracę.

Podstawa prawna:

  • art. 177, art. 1821g, art. 1823 § 3, art. 183 § 2, art. 185, art. 1868 Kodeksu pracy
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab