Czy wprowadzenie MGR wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi?

Koszty poszczególnych mechanizmów godzenia ról są zróżnicowane. Część z nich wymaga sporych wydatków ze strony pracodawcy, są jednak i takie, które wymagają jedynie pewnych dostosowań organizacyjnych. W przeglądarce narzędzi godzenia ról znajdziesz informacje o kosztach poszczególnych mechanizmów, a także o innych uwarunkowaniach, które mogą mieć wpływ na to, czy jakieś narzędzie można wdrożyć w konkretnej firmie.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab