Poleć znajomemu
Drukuj

Grupowe ubezpieczenie na życie

Informacje

Wielkość firmy
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Ubezpieczenie grupowe na życie jest zawierane przez pracodawcę z towarzystwem ubezpieczeniowym, a jego celem jest ochrona życia i zdrowia pracowników. Polisa ta ma charakter imienny, tzn. zawiera stale aktualizowaną przez pracodawcę listę pracowników objętych ochroną ubezpieczeniową. 

Polisy grupowe zapewniają dodatkowe wsparcie finansowe w różnych sytuacjach życiowych, zarówno radosnych, np. narodziny dziecka, jak i trudnych, takich jak: wypadki, ciężkie choroby, pobyt w szpitalu czy operacja. Niektóre pakiety obejmują również swym zakresem najbliższą rodzinę pracownika, np.: umożliwiają wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu ciężkiego zachorowania dziecka czy małżonka lub pozwalają na szybką wypłatę pieniędzy, jeżeli któryś z członków rodziny ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

Osoby objęte ubezpieczeniem mają zwykle do wyboru kilka jego wariantów, w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczanego pracownika oraz liczby umów dodatkowych oferowanych wraz z polisą. Polisa jest zawierana na czas określony (1 rok) z automatycznym przedłużeniem na następny rok za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. 

Ubezpieczenia grupowe mogą mieć charakter ubezpieczeń:

  • sponsorowanych, kiedy składki w całości opłaca pracodawca, 
  • dobrowolnych, kiedy składki są potrącane przez pracodawcę z pensji pracownika,  
  • mieszanych, kiedy podstawowy zakres ubezpieczenia opłaca pracodawcy, a resztę – pracownik. 

Suma ubezpieczenia może być oferowana w kwocie stałej lub proporcjonalnej do wysokości wynagrodzenia pracowników.

Główny beneficjent

Wszyscy pracownicy, choć szczególnie doceniają to świadczenie pracownicy będący rodzicami. 

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

  • Szybszy powrót pracownika do zdrowia w razie choroby. 
  • Wzbogacenie pakietu socjalnego atrakcyjnym benefitem. 
  • Możliwość przyciągania kandydatów i utrzymania pracowników (stabilizacja zatrudnienia). 
  • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.   

  • Ochrona życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin. 
  • Poczucie bezpieczeństwa. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Grupowe ubezpieczenia na życie zawierają przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa. Niektórzy ubezpieczyciele wskazują minimalną liczebność grupy potrzebnej do zawarcia ubezpieczenia, np. 8 osób, co praktycznie wyklucza firmy mikro. 

Koszty

Koszty grupowego ubezpieczenia na życie z punktu widzenia pracodawcy będą zależeć od przyjętego rozwiązania. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (opłacanych przez pracowników) pracodawca nie ponosi nawet kosztów administracyjnych, ponieważ zwykle osoba odpowiedzialna za kontakty z ubezpieczycielem  - przesyłanie mu co miesiąc aktualnej listy pracowników, informowanie nowych pracowników o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia - ma zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę zlecenie. 

W przypadku ubezpieczeń mieszanych lub sponsorowanych koszty pracodawcy będą uzależnione od wysokości składki, na którą będą miały wpływ m.in. liczba pracowników objętych ubezpieczeniem oraz zakres ubezpieczenia. 

Pracodawca finansuje ubezpieczenie ze swoich środków obrotowych i wydatki na ten cel może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. 

Część składki finansowanej przez pracodawcę  podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość tej składki stanowi również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab