Poleć znajomemu
Drukuj

Dostosowanie planu urlopów do harmonogramu ferii szkolnych

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Koszty
Niskie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Dla pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym bardzo ważna jest możliwość wzięcia urlopu podczas wakacji, ferii szkolnych czy przerw świątecznych. Pozwala to zorganizować rodzinny wyjazd lub zapewnić dziecku opiekę w okresie, gdy nie może liczyć na nią w szkole czy przedszkolu.

Pracownicy mogą kierować do pracodawcy wnioski dotyczące terminu planowanego urlopu. Pracodawca musi jednak pogodzić ich preferencje z koniecznością zapewnienia normalnego toku prac w firmie, dlatego prośby  pracowników nie są dla niego wiążące. W miarę możliwości powinien jednak uwzględniać wnioski zatrudnionych, zwłaszcza posiadających dzieci. 

Główny beneficjent

Pracownicy będący rodzicami dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. 

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Budowanie w firmie kultury opartej na empatii i zrozumieniu dla potrzeb innych.
 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników.
 • Wzrost lojalności pracowników. 
 • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.

 • Możliwość zaplanowana rodzinnego wyjazdu na urlop lub ferie. 
 • Zapewnienie dziecku opieki w trakcie ferii, wakacji, przerwy świątecznej. 
 • Ograniczenie kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie ferii czy wakacji. 
 • Poczucie bezpieczeństwa.

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Każda firma – w miarę możliwości – powinna brać pod uwagę preferencje pracowników dotyczące planu urlopów. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić jest zapewnienie płynności działania firmy czy zespołu, co wymaga zwykle zorganizowania zastępstwa dla nieobecnego pracownika. 

Koszty

Pracodawca, który bierze pod uwagę preferencje pracowników przy planowaniu harmonogramu urlopów nie ponosi w związku z tym dodatkowych kosztów. 

Ryzyka

 • Niezadowolenie pozostałych pracowników, że przy ustalaniu harmonogramu urlopów pierwszeństwo mają pracownicy posiadający dzieci. 

Rekomendacje

 • Planowanie harmonogramu urlopów z wyprzedzeniem. 
 • Otwarta komunikacja dotycząca zasad ustalania harmonogramu urlopów. 

Uwarunkowania prawne

 • Art. 163 Kodeksu pracy wskazuje na pracodawcę jako odpowiedzialnego za przygotowanie planu urlopów. W artykule tym ustawodawca stwierdza, że pracodawca, ustalając plan urlopu, bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.
 • Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 20 sierpnia 2001 r., sygn. akt I PKN 590/00 „pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim”.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab