Poleć znajomemu
Drukuj

Kampanie informacyjne dotyczące godzenia ról i zdrowego stylu życia

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Poziom świadomości pracowników w obszarze mechanizmów godzenia ról, przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu i uprawnień pracowników będących rodzicami jest wciąż niski. Część pracodawców przejmuje na siebie zadanie upowszechniania wiedzy na te tematy poprzez szkolenia i kampanie informacyjne. 

W ramach kampanii informacyjnych powstają  m.in.:  specjalne przewodniki dotyczące praw rodziców wynikających z Kodeksu Pracy oraz z wewnętrznych regulaminów firmy, materiały prezentacyjne, newslettery i artykuły na temat godzenia ról, zdrowego odżywiania, wpływu aktywności fizycznej na nasze samopoczucie itp. 

W kampaniach pracodawcy wykorzystują różne kanały komunikacji, od tradycyjnych ulotek, broszur czy plakatów, po Intranet, media społecznościowe, szkolenia on-line oraz dedykowane platformy internetowe, np. pracownicy firmy Atos mogą korzystać ze specjalnego portalu, który pomaga zaplanować dietę oraz dobrać optymalny dla każdego zestaw ćwiczeń, a także zapoznać się z ciekawymi informacjami na temat zdrowego stylu życia. Dostęp do portalu mają również rodziny pracowników.

Główny beneficjent

Wszyscy pracownicy.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w miejscu pracy, takim jak stres czy wypalenie zawodowe. 
 • Profilaktyka zdrowotna.
 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania.
 • Wysoka zdolność przyciągania i utrzymania ludzi. 
 • Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.

 • Rozwój kompetencji z zakresu godzenia ról, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, dobrej organizacji pracy itp. 
 • Profilaktyka zdrowotna.
 • Lepsze samopoczucie w pracy. 
 • Pozyskanie wiedzy przydatnej w życiu prywatnym.

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Podobne kampanie realizowane są głównie w firmach dużych, gdzie wspierają  promocję całościowych programów work-life balance i well being. Nie ma jednak przeszkód, by także małe i średnie firmy upowszechniały wiedzę na temat godzenia ról. Wystarczy by ktoś, kto w firmie tę wiedzę posiada (np. był wcześniej na szkoleniu z  tego zakresu), zechciał się nią podzielić z innymi. 

Koszty

Koszty kampanii są trudne do oszacowania, a ich rozpiętość może być bardzo duża. Wystarczy porównać koszt opracowania ulotki z kosztem uruchomienia portalu informacyjnego. Każdorazowo trzeba wziąć pod uwagę zarówno koszty przygotowania kampanii, jak i jej przeprowadzenie. 

Ryzyka

 • Negatywny odbiór kampanii w sytuacji znaczącego przeciążenia pracowników. Może zostać wtedy odebrana jako działania pozorne. 

Rekomendacje

 • Kampania powinna być odpowiedzią na potrzeby pracowników – informować o ważnych dla nich kwestiach. 
 • Warto wciągnąć pracowników do udziału w kampanii poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. 

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab