Poleć znajomemu
Drukuj

Obniżony wymiar czasu pracy dla kobiet w ciąży i wracających z urlopu związanego z rodzicielstwem

Informacje

Wielkość firmy
Mała
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Koszty
Niskie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Aby zachęcić kobiety w ciąży, by nie rezygnowały z aktywności zawodowej, niektórzy pracodawcy pozwalają im pracować w ostatnich miesiącach przed rozwiązaniem w zmniejszonym wymiarze czasu pracy przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia. Część organizacji stosuje podobną praktykę także wobec kobiet, które wracają z urlopu związanego z rodzicielstwem. W pierwszym dwóch miesiącach pracują one po 6 godzin dzienne, otrzymując wynagrodzenie jak za cały etat. 

Główny beneficjent

Pracownicy będący rodzicami.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Wydłużenie aktywności zawodowej kobiet w ciąży.
 • Przeciwdziałanie stresowi odczuwanemu przez pracownicę na etapie ponownego wdrażania w obowiązki. 
 • Szybsze osiągnięcie pełnej wydajności przez pracownicę. 
 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania.
 • Lojalność.
 • Utrzymanie pracownika. 
 • Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.

Kobiety w ciąży:

 • Ograniczenie wysiłku i możliwość dłuższego wypoczynku w ostatnich miesiącach przed rozwiązaniem.
 • Poczucie bezpieczeństwa.
 • Możliwość kontynuowania aktywności zawodowej do narodzin dziecka. 
Kobiety wracające do pracy po urlopie:
 • Ograniczenie stresu związanego z ponownym podjęciem aktywności zawodowej i rozstaniem z dzieckiem.
 • Stopniowe wdrażanie się w obowiązki  po przerwie.  

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

W niepełnym wymiarze  czasu pracy może być wykonywany każdy rodzaj pracy, pod warunkiem, że istnieje możliwość takiego zorganizowania pracy, by krótsza praca jednej osoby nie dezorganizowała wykonywania obowiązków przez pozostałych. 

Koszty

Koszty pracy za czas, gdy nie jest ona wykonywana. 

Ryzyka

 •  Niezadowolenie ze strony innych pracowników, którzy za pracę w pełnym wymiarze otrzymują takie samo wynagrodzenie. 

Rekomendacje

 •  Zasady dostępu do tego udogodnienia powinny zostać opisane w wewnętrznym rozporządzeniu czy regulaminie, by każda osoba wracająca z urlopu mogła z niego skorzystać i by pracodawca nie został posądzony o dyskryminację. 

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab