Poleć znajomemu
Drukuj

Świadczenie socjalne dla pracownika, któremu urodziło się dziecko

Informacje

Wielkość firmy
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Koszty
Niskie
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Specjalne świadczenie wypłacane pracownikowi, któremu urodziło się dziecko. W zależności od wysokości wypłacanej kwoty świadczenie to bywa nazywane w firmach „wózkowym”, „becikowym” lub „pampersowym”.  

Główny beneficjent

Młodzi rodzice. 

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

  • Satysfakcja i zaangażowanie pracowników.
  • Lojalność pracowników.
  • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy. 

  • Dodatkowe środki finansowe w okresie zwiększonych wydatków spowodowanych narodzinami dziecka. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Podstawowym ograniczeniem przy wypłacie podobnych świadczeń są możliwości finansowe firmy. Świadczenie to może być wypłacane ze środków obrotowych lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jeśli firma taki posiada (zobowiązane są do tego firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty).  W tym drugim przypadku taką możliwość musi uwzględniać regulamin ZFŚS, a przy wypłacie świadczenia pracodawca musi stosować tzw. kryterium socjalne, co oznacza, że nie może być ono przyznawane wszystkim pracownikom w tej samej wysokości. 

Koszty

Koszty zależą od wysokości świadczenia (zwykle waha się ona od 200 do 2000 zł), od liczby pracowników, którym jest wypłacane oraz od źródła finansowania. W przypadku wypłaty świadczenia z ZFŚS sprowadzają się do kosztów administracyjnych, natomiast w przypadku wypłaty ze środków obrotowych, obciążają pracodawcę w pełnej wysokości. 

Rekomendacje

  •  W przypadku wypłaty świadczenia ze środków ZFŚS: 
  1. wpisanie informacji o zasadach wypłaty świadczenia do regulaminu ZFŚS,
  2. stosowanie kryterium socjalnego przy wypłacie świadczenia,
  3. po przekroczeniu limitu 380 zł wypłat łącznie na świadczenia rzeczowe i pieniężne w danym roku podatkowym, świadczenie to musi zostać opodatkowane. 
  • Informowanie pracowników i kandydatów o prorodzinnej polityce firmy.

Uwarunkowania prawne

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab