Drukuj

Badanie w ramach projektu „Elastyczne przedszkole przy WSE w Białymstoku”

W ramach projektu badawczo-wdrożeniowego „Elastyczne przedszkole przy WSE w Białymstoku”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 1.3.2. Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, realizowanego w latach 2009-2011 przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, przeprowadzono m.in. badania jakościowe wśród pracodawców. Ich wyniki stały się podstawą do opracowania na temat znaczenia kultury organizacyjnej w kształtowaniu równowagi praca-życie pracowników.

W opracowaniu przedstawiono jako dobre praktyki 3 firmy mające rozbudowane programy WLB obejmujące ogół pracowników. W tych firmach działania z zakresu godzenia pracy z życiem pozazawodowym są kluczowym elementem kultury organizacyjnej, a zarazem mają wpływ na wyniki ekonomiczne. Należy zauważyć, że wiele istniejących rozwiązań ma charakter kodeksowy i tylko kultura organizacyjna firm wpływa na umiejętne, otwarte stosowanie tych zasad, tak by rzeczywiście przynosiły założone korzyści pracownikom i firmie.

Charakterystyka dobrych praktyk dotyczy pracodawców:

  • Inter IKEA Centre Group Polska SA z siedzibą w Jankach;
  • Nokia Poland;
  • Provident Polska SA.

 

Opis dobrych praktyk zamieszczony jest w artykule: Sadowska-Snarska C, Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu równowagi praca-życie pracowników, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2012, nr 6 (vol. 1), dostęp: http://optimum.uwb.edu.pl/?cat=3.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab