Drukuj

Identyfikacja dobrych praktyk w ramach projektu IW EQUAL Gender Index

W opracowaniu Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans zaprezentowano dobre praktyki w zakresie tworzenia środowiska pracy wolnego od dyskryminacji ze względu na płeć. Praktyki przedstawiono w takich obszarach zarządzania personelem, jak: zasady etyczne, pozyskiwanie pracowników, rozwój pracowników, polityka wynagradzania, równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i mobbingowi oraz inne działania promujące równość szans.

Zbiór dobrych praktyk powstał na podstawie badań (wywiad bezpośredni i/lub analiza nadesłanych materiałów) przeprowadzonych w 34 organizacjach. Przygotowano kwestionariusz ankiety, który składał się z pytań otwartych pozwalających na szeroką prezentację działań. Większość wywiadów została przeprowadzona z dyrektorami działów kadr. Ostatecznie do publikacji zakwalifikowano 58 praktyk z 27 organizacji.

 

Dobre praktyki zostały opisane w publikacji: Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, 2007, dostęp: https://www.bcc.org.pl/fileadmin/media/do_pobrania/raporty_bcc/rowne_szanse/Dobre_praktyki.pdf.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab