Drukuj

Badanie IPiSS na temat sytuacji kobiet na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym (2011-2013)

IPiSS w latach 2011-2013 prowadził badanie, którego celem było rozpoznanie sytuacji kobiet na stanowiskach kierowniczych w sferze publicznej, przebiegu ścieżki ich kariery oraz uwarunkowań, głównie rodzinnych, osiągnięcia pozycji zawodowej. 


W badaniu poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

  1. Jakimi cechami charakteryzują się kobiety na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym? 
  2. Jak przebiegały ścieżki kariery zawodowe tych kobiet ? 
  3. Jak kobiety oceniają swoją pracę, stosunki z przełożonymi i relacje z podwładnymi? 
  4. Jakie są uwarunkowania rodzinne karier zawodowych kobiet na stanowiskach kierowniczych? 
  5. Czy łatwo jest godzić pracę z życiem rodzinnym, będąc na stanowisku kierowniczym? 

Wybór sektora wynikał z jednej strony z wysokiego w nim udziału kobiet wśród ogółu pracujących, a z drugiej strony wzięto pod uwagę fakt, iż w sektorze tym, a zwłaszcza w takich sekcjach gospodarki narodowej, jak: administracja państwowa i samorządowa, edukacja, ochrona zdrowia, obowiązują zasady konkursowego wyłaniania kandydatów na stanowiska kierownicze, które to zasady obiektywizują w sensie normatywnym kryteria obsady tych stanowisk. Pozwoliło to skoncentrować większą uwagę na rozpoznaniu, czy i w jakim zakresie na proces kariery zawodowej kobiet oddziałują inne czynniki związane z sytuacją rodzinną tych kobiet, a więc te czynniki, które w największym stopniu determinują sytuację ogółu kobiet na rynku pracy. Wstępnie przyjęto założenie, że ankiety zostaną skierowane do 500 respondentek.


Wyniki badań zawarte są w publikacji:

Balcerzak-Paradowska B. (red.), Kobiety na stanowiskach w sektorze publicznym, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego, IPiSS, Warszawa 2014.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab