Poleć znajomemu
Drukuj

Bony, paczki i świadczenia pieniężne przyznawane pracownikom z okazji świąt

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

W okresie świąt część pracodawców decyduje się na obdarowanie pracowników bonami, paczkami świątecznymi lub wsparcie ich dodatkowymi świadczeniami pieniężnymi. Mogą być one finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych firmy; paczki świąteczne są też czasem finansowane z funduszy związków zawodowych. W zależności od źródła finansowania tych świadczeń będą się one różniły warunkami przyznawania, a także sposobem opodatkowania. 

W przypadku finansowania paczek, bonów czy świadczeń finansowych z ZFŚS ich wartość musi być zróżnicowana w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników. Przy jej ocenie bierze się zazwyczaj pod uwagę wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny pracownika. 

Z kolei przy ich finansowaniu  ze środków obrotowych pracodawcy nie można uzależniać ich przyznawania oraz wartości od kryteriów socjalnych, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej bądź materialnej pracownika.  Wszyscy pracownicy muszą otrzymać świadczenie tej samej wartości. 

Główny beneficjent

Wszyscy pracownicy.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

  • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników.
  • Wzrost lojalności pracowników. 
  • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.

  • Dodatkowe wsparcie finansowe lub rzeczowe w okresie świąt. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Każda firma – bez względu na wielkość i charakter prowadzonej działalności - może wspierać finansowo pracowników w okresie świąt. Jedynym ograniczeniem są dostępne środki finansowe. 

Koszty

Koszty świadczenia dla pracodawcy zależą od wartości prezentów/bonów lub wysokości przyznanych pracownikom świadczeń finansowych; od liczby pracowników, którym zostaną przyznane, a także od źródła ich finansowania. 

W firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty świadczenia te pochodzą zwykle z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który tworzy się z corocznego odpisu podstawowego. Koszty dla pracodawcy ograniczają się wtedy praktycznie do kosztów administracyjnych.

Z kolei w przypadku finansowania wydatków na paczki i bony towarowe ze środków obrotowych przedsiębiorstwa można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. 

Otrzymane paczki, bony  czy środki finansowe stanowią dla pracowników przychód do opodatkowania.  Jeśli są finansowane ze środków obrotowych, całość ich kosztów trzeba doliczyć do przychodów pracownika i opodatkować. Tym samym pracownik w pewnym sensie partycypuje w kosztach otrzymanego od pracodawcy prezentu czy wsparcia. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku świadczeń finansowanych w całości ze środków ZFŚS lub z funduszy związkowych. Wartość prezentów rzeczowych i świadczeń finansowych będzie zwolniona z podatku do kwoty 380 zł łącznie za wszystkie świadczenia w roku podatkowym. Wartość świadczeń powyżej tego limitu musi zostać opodatkowana podatkiem dochodowym. Bony towarowe, nawet jeżeli zostały sfinansowane z ZFŚS, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. 

Istnieje możliwość wykorzystania różnych źródeł finansowania paczek i świadczeń finansowych. Jeśli pracodawca sfinansuje je częściowo z ZFŚS, a częściowo ze środków obrotowych – będzie musiał odprowadzić podatek od osób fizycznych. Z kolei jeśli podzieli się ich kosztami z pracownikiem, będzie mógł zastosować zwolnienie od podatku. 

Osobną kwestią jest naliczanie składek ZUS od przyznanych świadczeń. Jeśli są one finansowane ze środków ZFŚS – są wyłączone z podstawy składek ZUS bez względu na swoją wartość. Jeśli natomiast są finansowane ze środków obrotowych pracodawcy – trzeba od nich odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne.

Ryzyka

  • Wzrost kosztów stałych przypadających na pracownika bez zwiększenia jego wydajności 

Rekomendacje

  • Przed podjęciem decyzji o konkretnej formie wsparcia pracowników w okresie świąt, trzeba oszacować koszty, jakie przyjdzie ponieść pracodawcy, a także zbadać oczekiwania pracowników.  Może się np. okazać, że pracownicy nie będą chcieli otrzymać bonów, jeśli ich przyznanie będzie się wiązało z partycypowaniem w ich kosztach (podatek dochodowy od osób fizycznych). 
  • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący u pracodawcy musi określać szczegółowo warunki niezbędne do przyznania świadczenia. 

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab