Poleć znajomemu
Drukuj

Dbanie o ergonomiczne warunki pracy

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Przepisy BHP narzucają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom ergonomicznych warunków pracy. Oznacza to, że stanowisko pracy powinno być dostosowane do właściwości fizycznych i psychicznych człowieka, by warunki w jakich pracuje nie prowadziły do pogorszenia jego stanu zdrowia, np. ze względu na niewłaściwe oświetlenie, konieczność dźwigania dużych ciężarów lub utrzymywania przez dłuższy czas nieprawidłowej postawy ciała. 

Niektórzy pracodawcy dokładają jednak szczególnych starań, żeby zapewnić pracownikom ergonomiczne, czy wręcz komfortowe warunki pracy. Dotyczy to zwłaszcza nowoczesnych biur, które są projektowane z zachowaniem coraz wyższych standardów. Dodatkowo pracodawcy dokonują systematycznych przeglądów stanowisk pracy pod kątem ich ergonomii, zapewniają pracownikom np. biurka o regulowanej wysokości, piłki do siedzenia czy specjalne ergonomiczne krzesła  wymuszające przyjęcie wyprostowanej sylwetki. 

Główny beneficjent

Wszyscy pracownicy, w tym szczególnie osoby dojrzałe, którym częściej dokuczają uwarunkowane wiekiem i siedzącym trybem życia problemy z układem mięśniowo-szkieletowym. 

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

  • Ograniczenie ryzyka kar za nieprzestrzeganie przepisów BHP.
  • Ograniczenie absencji ze względu na problemy zdrowotne i dolegliwości bólowe. 
  • Ograniczenie ryzyka roszczeń ze strony pracowników, których stan zdrowia pogorszył się w wyniku pracy w niewłaściwych warunkach.  
  • Wyższa wydajność pracy.
  • Podniesienie atrakcyjności miejsca pracy dla potencjalnych pracowników.
  • Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. 

  • Mniejsze ryzyko chorób zawodowych.
  • Ograniczenie dolegliwości bólowych. 
  • Dobre samopoczucie w pracy.

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Dbałość o ergonomiczne warunki pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, jednak ponadstandardowe działania w tym obszarze podejmują głównie duże firmy, zwłaszcza w obszarze stanowisk biurowych. Dla firm małych barierą są często możliwości finansowe. 

Koszty

Koszty przeglądów miejsc pracy pod kątem ich ergonomii oraz np. koszty zakupu odpowiednich mebli czy elementów wyposażenia. Najbardziej dostępnym pod względem finansowym rozwiązaniem jest zakup piłek do siedzenia. Jedna piłka to koszt rzędu 50 zł. 

Pracodawcy musi pokryć te koszty swoich środków obrotowych, może je jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. 

Rekomendacje

  • Zanim zdecydujemy się na konkretne inwestycje w wyposażenie biura warto zbadać potrzeby pracowników. 

Uwarunkowania prawne

Ogólne i branżowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy regulowane są przez szereg aktów prawnych i rozporządzeń. Ich lista jest dostępna na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab