Poleć znajomemu
Drukuj

Dodatkowy płatny urlop rodzicielski

Informacje

Wielkość firmy
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Koszty
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

W początkowym okresie życia dziecka trudno jest mu zapewnić  opiekę porównywalną z rodzicielską. Dziecko jest karmione piersią i bardzo związane z matką. Jednocześnie rodzice mają na tym etapie małe możliwości skorzystania z alternatywnej opieki  ze względu na ubogą ofertę żłobków i wysokie koszty niani. Urlop wychowawczy jest bezpłatny, więc nie wszyscy mogą sobie na niego pozwolić. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników będących rodzicami, niektóre firmy oferują im dodatkowy płatny urlop w związku z narodzinami dziecka. W zależności od firmy urlop ten może wynosić od tygodnia do czterech tygodni, podczas których pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie i ma dostęp do wszystkich przywilejów pracowniczych.  Ma również zagwarantowany powrót na to samo stanowisko. Część firm oferuje taki urlop zarówno matkom, jak i ojcom dzieci. 

Rodzice, którym udzielany jest taki dodatkowy urlop mają obowiązek uczestniczenia w wychowaniu dziecka.  Urlopu nie można podzielić na części, gdyż traci wtedy swój okolicznościowy charakter. Data rozpoczęcia urlopu zależy od wyboru pracownika, jednak nie można z niego skorzystać przez narodzinami dziecka. Z rozwiązania tego mogą korzystać tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.  

Główny beneficjent

Pracownicy będący rodzicami małych dzieci. 

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Większe zaangażowanie i motywacja pracowników.
 • Satysfakcja pracowników
 • Utrzymanie pracowników w firmie.
 • Zdolność przyciągania pracowników
 • Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy

 • Możliwość dłuższej opieki rodzicielskiej nad dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia. 
 • Przedłużenie okresu karmienia dziecka piersią.
 • Ograniczenie kosztów opieki nad dzieckiem. 
 • Poczucie dumy  z pracy w firmie, która oferuje podobne świadczenia. 
 • Ograniczenie stresu związanego z tym, że dziecko trzeba zostawić z inną, często obcą osobą. 
 • Poczucie dumy  z pracy w firmie, która oferuje podobne świadczenia. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Narzędzie wdrażane przeważnie przez duże, ewentualnie średnie firmy, w których przedłużająca się nieobecność pracownika nie stanowi dużego problemu – łatwiej jest znaleźć dla niego zastępstwo. 

Koszty

 • Koszt wynagrodzenia pracownika w czasie przebywania przez niego na dodatkowych urlopie rodzicielskim. 
 • Koszt wynagrodzenia osoby zastępującej pracownika na dodatkowym urlopie. 

Ryzyka

 • Problemy z realizacją zadań w  sytuacji, gdy w jednym dziale kilka osób będzie chciało skorzystać z takiego przedłużonego urlopu. 

Rekomendacje

 

 • Wykorzystanie tej praktyki w promocji wizerunku pracodawcy.

Przykłady firm, w których funkcjonuje dodatkowy płatny urlop rodzicielski:

 • Colliers International Polska
 • uIKEA
 • Bank Zachodni WBK
 • Danone

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab