Poleć znajomemu
Drukuj

Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego

Informacje

Wielkość firmy
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Koszty
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Pracodawca zatrudniający rodziców małych dzieci może udzielić im wsparcia, pokrywając część kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku, przedszkolu, klubie dziecięcym lub kosztów opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego.

Główny beneficjent

Pracownicy będący rodzicami małych dzieci. 

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Podniesienie atrakcyjności miejsca pracy dla potencjalnych pracowników. 
 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników.
 • Wzrost lojalności pracowników. 
 • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.

 • Niższe koszty opieki nad dzieckiem. 
 • Możliwość zapisania dziecka do placówki oferującej usługi na wyższym poziomie. 
 • Poczucie bezpieczeństwa.

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Dopłaty do przedszkoli i żłobków może wprowadzić każda firma, bez względu na wielkość czy charakter prowadzonej działalności. Jedynym ograniczeniem są tu możliwości finansowe organizacji. 

Koszty

Jeśli dopłaty do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych pochodzą ze środków ZFŚS pracodawcę obciążają w zasadzie jedynie koszty administracyjne, bo i tak zobowiązany jest do corocznych odpisów na ten cel. Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i przedszkolu jest zwolnione z opodatkowania w pełnej wysokości, a także wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS. Trzeba jednak pamiętać, że dopłata do przedszkola, żłobka czy klubu dziecięcego z ZFŚS jest typowym świadczeniem socjalnym, a więc wysokość dofinansowania przysługującego pracownikom musi być  uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej poszczególnych osób.

Istnieje też możliwość finansowania dopłat do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, jak również dopłat do kosztów opieki sprawowanej nad dzieckiem przez dziennego opiekuna ze środków obrotowych pracodawcy. Zgodnie z nowelizacją ustawy podatkowej pracodawca może te dopłaty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko pracownika:

 • uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystające z opieki opiekuna dziennego  – kwoty 400 zł oraz
 • uczęszczające do przedszkola – kwoty 200 zł. 

Faktyczne koszty ponoszone przez firmę na to świadczenie będą zależeć od przyjętego rozwiązania, liczby objętych tym świadczeniem dzieci pracowników oraz wysokości dopłaty, na jaką zdecyduje się pracodawca. 

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub dofinansowanie opieki opiekuna dziennego realizowane ze środków obrotowych  jest zwolnione z opodatkowania dla pracownika  do kwoty 400 złotych, natomiast w przypadku pobytu w przedszkolu do kwoty 200 zł. 

Ryzyka

 • Niezadowolenie pracowników, którzy nie będą mogli korzystać  z takiej formy dofinansowania (np. nie mają dzieci, mają starsze dzieci).
 • Niezadowolenie pracowników w sytuacji wycofania się z dopłat przez pracodawcę, którego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu (dotyczy dopłat ze środków obrotowych). 

Rekomendacje

 • Jeśli pracodawca wspiera pracowników ze środków obrotowych, wysokość dopłaty musi odpowiadać poniesionym i udokumentowanym przez pracowników wydatkom na przedszkole, żłobek czy klub dziecięcy.  Pracodawca musi zatem zobowiązać pracowników do tego, by dostarczali mu rachunki za te wydatki. Ewentualnie zbierać oświadczenia pracowników o wysokości tych wydatków. Dopiero na podstawie tej dokumentacji będzie mógł zaliczyć sobie dopłaty do przedszkoli, żłobków czy klubów dziecięcych do kosztów uzyskania przychodu. 

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab