Poleć znajomemu
Drukuj

Prezent z okazji narodzin dziecka, ślubu, urodzin, imienin czy jubileuszu pracownika

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Wspólne celebrowanie wydarzeń związanych z prywatnym życiem pracowników, takich jak ślub czy narodziny dziecka, a także urodziny czy imieniny dobrze wpływa na atmosferę i buduje więzi w zespole. Jest też okazją, by pokazać, że dla pracodawcy liczy się nie tylko to, jak pracownik wykonuje swoje obowiązki, ale także, jak czuje się w pracy i poza nią. 

Bardzo ważne z punktu widzenia firmy i zespołu jest też celebrowanie jubileuszy pracy w firmie – pamięć o pracownikach, którzy spędzili w firmie kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat dowodzi, że pracodawca ceni lojalność i nie zapomina o ludziach, którzy przez lata budowali pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Niektórzy pracodawcy decydują się w takich sytuacjach na przyznawanie pracownikom nagród jubileuszowych, które są formą dodatkowego wynagrodzenia finansowego. 

Wartość prezentów zależy od możliwości firmy i okazji; w przypadku urodzin czy imienin pracownika mogą to być kwiaty lub drobny upominek.

Główny beneficjent

Głównego beneficjenta tej praktyki definiują panujące w firmie zwyczaje,  a dokładnej to, z jakiej okazji pracownik otrzymuje w firmie prezenty. Jeśli ma to miejsce tylko z okazji ślubu – będą nimi głównie młodzi pracownicy, jeśli w związku z narodzinami dziecka – młodzi rodzice, jeśli prezenty wręcza się z okazji jubileuszy – pracownicy z dłuższym stażem, jeśli z okazji urodzin pracownika – wszyscy zatrudnieni. 

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

  • Budowanie więzi w zespole.
  • Budowanie kultury opartej na takich wartościach jak lojalność, dobre relacje międzyludzkie, przyjazna atmosfera pracy. 
  • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników.
  • Wzrost lojalności pracowników. 
  • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.

  • Poczucie docenienia
  • Poczucie więzi z zespołem  i firmą. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Każda firma – bez względu na wielkość i charakter prowadzonej działalności – może wpływać na atmosferę pracy, kreując i kultywując własne zwyczaje związane m.in. z obdarowywaniem pracowników.

Koszty

Koszty prezentów dla pracowników (bez względu na okazję) i koszty nagród jubileuszowych są pokrywane ze środków obrotowych pracodawcy i mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Wpływają one bowiem motywująco na pracowników i zwiększają ich poczucie więzi z firmą, co może skutkować zwiększeniem efektywności pracy, a w konsekwencji wpływać na poziom osiąganych przez firmę przychodów. 

Jednocześnie prezenty i nagrody stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyjątkiem od tej reguły są kwiaty, które nie wpływają na przychód pracownika. 

Nagrody jubileuszowe są natomiast zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pod warunkiem, że zgodnie z wewnętrznymi przepisami są wypłacane nie częściej niż raz na 5 lat. 

Ryzyka

  • Jeśli firma będzie celebrowała wszelkie możliwe święta i okazje, zwyczaj ten z czasem może się zdeprecjonować. 

Rekomendacje

  • Prezenty i nagrody dla pracowników nie mogą być kupowane ze środków ZFŚS, ponieważ nie stanowią działalności socjalnej. 

Uwarunkowania prawne

  • Art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab