Poleć znajomemu
Drukuj

Umożliwianie ojcom korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Koszty
Niskie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Zgodnie z prawem pracy ojcom przysługuje 14-dniowy urlop ojcowski, który mogą wykorzystać w ciągu 24 miesięcy od narodzin dziecka. Podczas urlopu ojcowskiego pracownik otrzymuje 100 proc. średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy, jeśli jednak nie wykorzysta go w przewidzianym terminie – urlop przepada. 

Dodatkowo ojcowie mogą wspólnie lub na zmianę z matkami korzystać z urlopu rodzicielskiego w łącznym wymiarze 32 lub 34 tygodni (przy ciąży mnogiej), a także sprawować opiekę nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego, którego wymiar wynosi 36 miesięcy. Urlop ten jest nieodpłatny. W szczególnych okolicznościach ojcowie mogą też skorzystać z części urlopu macierzyńskiego. 

Stosunek pracodawców do ojców korzystających ze swoich uprawnień urlopowych związanych z rodzicielstwem bywa różny. W niektórych firmach wciąż pokutuje przekonanie, że to przede wszystkim na matce powinien ciążyć obowiązek opieki nad dzieckiem. Sytuacja jednak z roku na rok się poprawia. Rośnie liczba ojców, którzy chcą brać aktywy udział w opiece nad dzieckiem. Coraz więcej pracodawców stosuje też w praktyce zasadę równego traktowania bez względu na płeć i nie tylko umożliwia panom korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem, ale nawet upowszechnia wśród pracowników wiedzę na temat uprawnień rodziców i zachęcają do korzystania z nich. 

Główny beneficjent

Pracownicy będący rodzicami małych dzieci. 

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Budowanie kultury opartej na różnorodności.
 • Większe zaangażowanie i motywacja pracowników.
 • Satysfakcja pracowników.
 • Zdolność przyciągania pracowników.
 • Utrzymanie pracowników w firmie.
 • Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.

 • Możliwość budowania relacji ojca z dzieckiem od pierwszych miesięcy życia. 
 • Budowanie partnerskich relacji w rodzinie.
 • Ograniczenie kosztów opieki nad dzieckiem. 
 • Ograniczenie stresu związanego z tym, że dziecko trzeba zostawić z obcą osobą.

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Każda firma powinna stosować zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. To wymóg prawa i dobra praktyka w zarządzaniu ludźmi. 

Koszty

Ewentualne koszty wynikające z niższej efektywności osoby zastępującej pracownika przebywającego na urlopie.

Ryzyka

 • Większe ryzyko ponoszą firmy, które utrudniają pracownikom korzystanie z ich uprawnień rodzicielskich.

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab