Wdrożenie mechanizmów godzenia ról wiąże się z kosztami po stronie pracodawców. Czy są jakieś rozwiązania dostosowane do możliwości małych firm?

Koszty poszczególnych mechanizmów godzenia ról są różne. Część z nich związana jest ze sporymi wydatkami ze strony pracodawcy, są jednak i takie, które wymagają jedynie pewnych dostosowań organizacyjnych. Część narzędzi można finansować z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, inne – po sfinansowaniu ze środków obrotowych – pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Możliwości jest zatem wiele. W przeglądarce narzędzi godzenia ról znajdziesz informacje o kosztach poszczególnych mechanizmów, a także o innych uwarunkowaniach, które mogą mieć wpływ na to, czy jakieś narzędzie będzie można wdrożyć w Twojej firmie.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab