Poleć znajomemu
Drukuj

Organizacja półkolonii dla dzieci pracowników

Informacje

Wielkość firmy
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Koszty
Średnie
Wysokie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym wakacje i ferie to czas odpoczynku i radości, rodzice muszą im jednak zapewnić w tym okresie opiekę. Wprawdzie przedszkola mają obowiązek zorganizowania zajęć, jednak odbywają się one często w ramach dyżurów pełnionych przez różne placówki. Rodzice nie zawsze chcą posyłać dziecko w obce miejsce.  

Z pomocą rodzicom mogą przyjść pracodawcy, którzy przy współpracy wyspecjalizowanych firm organizują dla dzieci pracowników półkolonie. Rodzice zabierają rano dzieci do pracy, skąd są odbierane przez opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo i realizację programu półkolonii. Na program składają się zwykle wycieczki, wizyty w ciekawych miejscach, zabawy, zajęcia sportowe itp.  Pod koniec dnia dzieci są przywożone z powrotem do firmy i odbierane przez rodziców. 

Główny beneficjent

Rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Ograniczenie absencji wynikającej z konieczności zapewnienia dzieciom opieki. 
 • Ograniczenie liczby spóźnień wynikających z dowożenia przez pracowników dzieci do oddalonych od firmy przedszkoli. 
 • Podniesienie atrakcyjności miejsca pracy dla potencjalnych pracowników. 
 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników.
 • Wzrost lojalności pracowników.
 • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.

 • Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa 
 • i atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu podczas wakacji i/lub ferii. 
 • Niskie koszty opieki. 
 • Oszczędność czasu. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Na organizację półkolonii dla dzieci pracowników decydują się głównie firmy duże i średnie, w których liczba pracowników przekłada się na liczbę potrzebujących opieki dzieci.

Koszty

Półkolonie mogą być finansowane w całości lub w części przez pracodawcę. Czasami pracodawcy organizują tylko tę formę opieki, natomiast jej koszty pokrywają samodzielnie pracownicy. Nawet takie rozwiązanie jest jednak dużym wsparciem dla pracujących rodziców.

W firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników koszty organizacji półkolonii można pokryć z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który tworzy się z corocznego odpisu podstawowego. Korzystając ze środków funduszu trzeba jednak pamiętać, że wysokość, w jakiej pracodawca partycypuje w kosztach półkolonii dziecka musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Przy finansowaniu półkolonii z ZFŚS koszty  po stronie pracodawcy ograniczają się do kosztów pracy osoby, która zajmie się w firmie organizacją tego przedsięwzięcia. 

Pracodawcy mogą też finansować organizację półkolonii z własnych środków obrotowych. Ponoszone na ten cel wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Dopłaty do wypoczynku dzieci (a za taki uznać można także półkolonię)korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych bez ograniczeń kwotowych i bez względu na źródło finansowania (ZFŚS czy środki obrotowe), pod warunkiem, że wypoczynek  miał formę zorganizowaną  oraz że dofinansowanie dotyczyło dzieci i młodzieży do lat 18.

Ryzyka

 • Niezadowolenie pracowników, którzy nie będą mogli skorzystać z tej formy wsparcia ze strony pracodawcy (np. pracują w innym oddziale).
 • Wybór niewłaściwego dostawcy  - niezadowolenie dzieci i rodziców.

Rekomendacje

 • Decyzję o organizacji półkolonii dla dzieci pracowników należy poprzedzić analizą potrzeb. Pracodawca powinien przede wszystkim sprawdzić, ilu rodziców będzie potencjalnie zainteresowanych taką formą wsparcia oraz w jakim wieku są ich dzieci – czy uda  się stworzyć z nich grupy w podobnym wieku. 
 • Bardzo ważny jest dobór doświadczonego partnera specjalizującego się w organizacji podobnych zajęć, żeby dzieci miały zapewnioną dobrą opiekę i atrakcyjny program zajęć. 

Przykłady firm/instytucji organizujących półkolonie dla dzieci pracowników:

 • IBM
 • The Royal Bank of Scotland 
 • Rekord (Bielsko-Biała) 
 • Play

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab