Poleć znajomemu
Drukuj

Praca w niepełnym wymiarze

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Kobiety W Ciąży
Pracownicy Będący Rodzicami
Najmłodsi Pracownicy
Pracownicy Dojrzali
Koszty
Niskie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Praca wykonywana w niższym wymiarze godzinowym niż przewidziany dla etatu w danej grupie zawodowej. W przypadku większości stanowisk będzie to praca w wymiarze poniżej 40 godzin tygodniowo, ale są takie zawody, w których wymiar etatu jest niższy (np. w zawodzie nauczyciela wynosi 18 godzin). Faktyczna liczba godzin pracy zależy od ustaleń pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, najczęściej wiąże się z zatrudnieniem w wymiarze około 20-29 godzin tygodniowo, co odpowiada ½ lub ¾ 40-godzinnego etatu. Od ustaleń pomiędzy pracodawcą i pracownikiem zależy też harmonogram pracy niepełnoetatowca, który może pracować:  

 • codziennie, ale w zmniejszonej liczbie godzin, 
 • w wybrane dni tygodnia w pełnym wymiarze, 
 • elastycznie w skali dnia i/lub tygodnia, w zależności od potrzeb pracodawcy i swoich możliwości. 

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze daje m.in. możliwość dzielenia pracy oraz podejmowania zatrudnienia podczas urlopu wychowawczego.

Główny beneficjent

Praca w niepełnym wymiarze to znakomite rozwiązanie dla wielu różnych grup, np.: 

 • pracowników uczących się, którzy łączą pracę zawodową z nauką w szkole czy na uczelni,
 • pracowników na urlopie wychowawczym,
 • pracowników wracających do pracy po dłuższej przerwie, np. spowodowanej chorobą, 
 • pracowników starszych, którym zależy na stopniowym ograniczaniu swojej aktywności zawodowej, 
 • pracowników sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, 
 • osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie pracować w pełnym wymiarze godzin.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Ograniczenie kosztów pracy i kosztów rekrutacji 
 • Możliwość lepszego dostosowania liczby pracowników i godzin pracy do potrzeb firmy.
 • Szybszy powrót pracownicy po przerwie na urodzenie dziecka 
 • Krótszy etap ponownego wdrożenia w obowiązki po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub dłuższym zwolnieniu
 • Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia pracownika w trakcie urlopu wychowawczego 
 • Utrzymanie w firmie pracowników starszych.
 • Dostęp do dodatkowych grup docelowych podczas rekrutacji (np. pracownicy niepełnosprawni)
 • Satysfakcja i zaangażowanie pracowników 
 • Lojalność 

 • W zależności od sytuacji pracownika: 
 1. możliwość stopniowego wdrażania się w obowiązki zawodowe  po przerwie związanej z pojawieniem się dziecka w rodzinie lub po dłuższym zwolnieniu lekarskim 
 2. możliwość zdobywania  doświadczeń zawodowych już na etapie nauki
 3. możliwość podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną
 4. możliwość stopniowego wycofywania się z życia zawodowego w przypadku starszych pracowników. 
 • Utrzymanie ciągłości zatrudnienia
 • Dodatkowe źródło dochodów w czasie gdy pracownik nie ma możliwości podjęcia pracy na etacie. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

W niepełnym wymiarze  czasu pracy może być wykonywany każdy rodzaj pracy, pod warunkiem, że istnieje możliwość takiego zorganizowania pracy, by krótsza praca jednej osoby nie dezorganizowała pracy pozostałych.

Ryzyka

 • Konieczność dostosowania organizacji pracy do zatrudnienia niepełnoetatowego
 • Trudniejsza ewidencja czasu pracy 
 • Mniejsza integracja pracowników niepełnoetatowych z resztą zespołu

Rekomendacje

 • Precyzyjne określenie w umowie wymiaru czasu pracy.
 • Określenie w rozkładzie czasu pracy, w jakich dniach i po ile godzin pracownik ma wykonywać pracę – zgodnie z systemem pracy, w jakim pracuje.
 • Stosowanie zasady proporcjonalności przy określaniu wynagrodzenia i wymiaru urlopu. 
 • Równe traktowanie pracowników niepełnoetatowych i pozostałych. 
 • Zawarcie w umowie informacji o dopuszczalnym limicie godzin dodatkowej pracy ponad przyjęty wymiar czasu pracy.
 • UWAGA! Jeśli pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego zwróci się do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru etatu, pracodawca jest zobowiązany pozytywnie rozpatrzeć taki wniosek. 
 • Wykorzystywanie różnych możliwości organizacji pracy, jakie daje praca niepełnoetatowa, np. równoważnego czasu pracy, czy telepracy.

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab